ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเตียงนอนชั้นเดียวพร้อมเครื่องนอน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเตียงนอนชั้นเดียวพร้อมเครื่องนอน A ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงนอนชั้นเดียวพร้อมเครื่องนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงนอนชั้นเดียวพร้อมเครื่องนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) A ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อตู้เสื้อผ้าและเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อตู้เสื้อผ้าและเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) A ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561 ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามที่ได้ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ใน ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป นั้น บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ VTR ภาพชีวิต โรงเรียนคนพิการ . A รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประจำปี 2554 รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประจำปี 2554 นางกัญญ์กรชวัล ชูไชยวัฒน์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประเทศด้านนวัตกรรมรและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม A รางวัลครูสอนดีและครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี รางวัลครูสอนดีและครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี A นางกัญญ์กรชวัล ชูไชยวัฒน์ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลทรงคุณค่า นางกัญญ์กรชวัล ชูไชยวัฒน์ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลทรงคุณค่า A รายงานผลการผลิตและการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มทักษะอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้แคทลียาไทยจากดินหอม ของนักเร นางวราภรณ์ ไกรคุ้ม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้จัดทำรายงานผลการผลิตและการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มทักษะอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้แคทลียาไทยจากดินหอม ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นปีที่ 9 ซึ่งได้จัดทำขึ้นมาเผยแพร่สำหรับท่านที่สนใจทั่วไป
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.013769