ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการและคนงาน ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการและคนงาน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. A ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงนอนชั้นเดียวพร้อมเครื่องนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงนอนชั้นเดียวพร้อมเครื่องนอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) A ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อตู้เสื้อผ้าและเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อตู้เสื้อผ้าและเตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) VTR ภาพชีวิต โรงเรียนคนพิการ . A รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประจำปี 2554 รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประจำปี 2554 นางกัญญ์กรชวัล ชูไชยวัฒน์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประเทศด้านนวัตกรรมรและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม A รางวัลครูสอนดีและครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี รางวัลครูสอนดีและครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี A นางกัญญ์กรชวัล ชูไชยวัฒน์ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลทรงคุณค่า นางกัญญ์กรชวัล ชูไชยวัฒน์ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลทรงคุณค่า A รายงานผลการผลิตและการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มทักษะอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้แคทลียาไทยจากดินหอม ของนักเร นางวราภรณ์ ไกรคุ้ม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้จัดทำรายงานผลการผลิตและการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มทักษะอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้แคทลียาไทยจากดินหอม ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นปีที่ 9 ซึ่งได้จัดทำขึ้นมาเผยแพร่สำหรับท่านที่สนใจทั่วไป
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008401