ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาพิเศษ และวิชาเอกทั่วไป A #ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนนครราสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาและวิชาเอกทั่วไป เอกสารดังแนบ A ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอก ก #ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอก การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา และ วิชาเอกทั่วไป 2 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น ถึง 16.30 น. โทร 044214983 รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารดังแนบ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงห้องเรียน) #ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงห้องเรียน) เอกสารดังแนบ... ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงประจำห้องเรีย #ประกาศ เรื่อง รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) โดยมีรายละเอียดดังแนบ... A ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 21 กค. 62 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โดมอเนกประสงค์ เพื่อสนับสนุนด้านวิ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 21 กค. 62 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โดมอเนกประสงค์ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ อาชีพ กีฬา และด้านอื่น ๆ A ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ(พี่เลี้ยงห้องเรียน) #ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงห้องเรียน 1 อัตรา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารพิมาย โทรศัพท์ 0 4421 4984 และ www.nmpschool.net https://www.facebook.com/nmpschoolfanpage/ เอกสารดังแนบ... A ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) รายละเอียด เอกสารดังแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) เอกสารดังแนบ A ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ #ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาพิเศษหรือหูหนวกศึกษา รายละเอียด เอกสารดังแนบ..
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009518