ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
วันที่ 8-9 ก.ค.63 ผู้ปกครองนำบุตร หลานมารายงานตัว วันที่ 8-9 ก.ค.63 ผู้ปกครองนำบุตร หลานมารายงานตัว และพบปะกับครูประจำชั้น เพื่อรายงานตัวเข้าเรียนและอยู่หอนอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การคัดกรองวัดอุณภูมิ บริการจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น A ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งผลการรับเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งผลการรับเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เตรียมตัวเข้าเรียนตามกำหนดการ วันที่ 14/15/16/17 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครราชสีมา เข้ามาทำความสะอาดโรงเรียนและฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย วันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 08.30 น. เทศบาลนครนครราชสีมา เข้ามาทำความสะอาดโรงเรียนและฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ #งานประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนไปกลับ มาเรียน 1 ก.ค. 63 นักเรียนประจำ กลุ่มที่ 1 มาเรียน 8/9 ก.ค. 63 นักเรียนใหม่ มาเรียน 14/15/16/17 ก.ย. 63 A ประชุมกรรมการสถานศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันนี้ (24 มิ.ย. 63) เวลา 13.00-16.00 น. นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา สมัยมัญ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสาธร อาคารเรียนสาธร การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าประชุม และเยี่ยมชมห้องเรียน หอนอน โรงประกอบอาหาร โรงอาหาร เป็นต้น พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ A จัดเตรียมหอนอน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดเตรียมหอนอน/เตียงนอน และสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการมาเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือนกรกฏาคม 63 โดยคำนึงถึงระยะห่าง(Social dittansing) ในการป้องกันการแพร่เชื้อ ฯ #งานนักเรียนประจำ #กลุ่มบริหารกิจการนักเรีย VTR การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา โดยการนำของ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร มีความพร้อมในการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิกา อบรมการปฏิบัติตนในยุคโควิด ผู้อำนวยการดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง เปิดการอบรม การปฏิบัติตนในยุคโควิดซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๔ การเคหะ A โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ด้วยตนเองประจำปีการศึกษา 2563 ระห ซึ่งการรับสมัคร ฯโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการหลัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) ดังนี้ 1. ให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายในนอก สวมหน้ากากอนามัย 100 % และบริการจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 2.ตั้งจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด ลงทะเบียนตามมาตรการหลัก (ไทยชนะ) 3. เว้นระยะห่างในการสมัคร(Social Distansing) อย่างน้อย 1-2 เมตร ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ #งานประชาสัมพันธ์ สรุปยอดสมัครเรียนและประเมินเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปยอดสมัครเรียนและประเมินเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 63 ทั้งนี้รวมผู้ที่สมัครออนไลน์ที่เข้ามายืนเอกสารยืนยันการสมัคร... รับสมัครด้วยตนเองและประเมินเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 63 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 กรกฎาคม 63 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nmpschool.net / facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล หรือ โทรสอบถาม 08-2373-8472 ครูพรทิพย์ โงสันเทียะ #งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.014840