ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงห้องเรียน) #ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงห้องเรียน) เอกสารดังแนบ... ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงประจำห้องเรีย #ประกาศ เรื่อง รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) โดยมีรายละเอียดดังแนบ... A ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 21 กค. 62 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โดมอเนกประสงค์ เพื่อสนับสนุนด้านวิ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 21 กค. 62 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โดมอเนกประสงค์ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ อาชีพ กีฬา และด้านอื่น ๆ A ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ(พี่เลี้ยงห้องเรียน) #ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงห้องเรียน 1 อัตรา) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารพิมาย โทรศัพท์ 0 4421 4984 และ www.nmpschool.net https://www.facebook.com/nmpschoolfanpage/ เอกสารดังแนบ... A ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) รายละเอียด เอกสารดังแนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) เอกสารดังแนบ A ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ #ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาพิเศษหรือหูหนวกศึกษา รายละเอียด เอกสารดังแนบ.. A ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก การศึกษาพิเศษ หรือ หูหนวกศึกษา รายละเอียดเอกสารดังแนบ.. ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สนใจรับใบสมัครที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารพิมาย โทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 16 ,0 4421 4984 A ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอก การศึกษาพิเศษหรือหูหนวกศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล โทร 0 4421 4983 ต่อ 16
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.031401