ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด วันนี้(28 ก.ค. 63) เวลา 08.25-11.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ครู บุคลาการและนักเรียน พร้อมใจเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าว คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน" ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน โดยแกนนำจิตอาสาพระราชทาน งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำนักเรียนประจำ (หอนอน 1-7) รับชมสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นำนักเรียนประจำ (หอนอน 1-7) รับชมสื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้มิติใหม่ A การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในยุค New normal การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในยุค New normal มีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียน จัดระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร ครูและนักเรียนสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย และFace Shield รวมถึงบริการจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง วันที่ 8-9 ก.ค.63 ผู้ปกครองนำบุตร หลานมารายงานตัว วันที่ 8-9 ก.ค.63 ผู้ปกครองนำบุตร หลานมารายงานตัว และพบปะกับครูประจำชั้น เพื่อรายงานตัวเข้าเรียนและอยู่หอนอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การคัดกรองวัดอุณภูมิ บริการจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น A ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งผลการรับเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง แจ้งผลการรับเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เตรียมตัวเข้าเรียนตามกำหนดการ วันที่ 14/15/16/17 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครราชสีมา เข้ามาทำความสะอาดโรงเรียนและฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย วันที่ 30 มิ.ย. 63 เวลา 08.30 น. เทศบาลนครนครราชสีมา เข้ามาทำความสะอาดโรงเรียนและฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ #งานประชาสัมพันธ์ กำหนดการเปิดเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนไปกลับ มาเรียน 1 ก.ค. 63 นักเรียนประจำ กลุ่มที่ 1 มาเรียน 8/9 ก.ค. 63 นักเรียนใหม่ มาเรียน 14/15/16/17 ก.ย. 63 A ประชุมกรรมการสถานศึกษา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันนี้ (24 มิ.ย. 63) เวลา 13.00-16.00 น. นายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา สมัยมัญ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสาธร อาคารเรียนสาธร การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าประชุม และเยี่ยมชมห้องเรียน หอนอน โรงประกอบอาหาร โรงอาหาร เป็นต้น พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ A จัดเตรียมหอนอน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดเตรียมหอนอน/เตียงนอน และสภาพแวดล้อมเพื่อรองรับการมาเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเดือนกรกฏาคม 63 โดยคำนึงถึงระยะห่าง(Social dittansing) ในการป้องกันการแพร่เชื้อ ฯ #งานนักเรียนประจำ #กลุ่มบริหารกิจการนักเรีย VTR การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา โดยการนำของ ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร มีความพร้อมในการเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิกา
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007308