ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561 ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามที่ได้ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ใน ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป นั้น บัดนี้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.015596