ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ(คนครัว) ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา(คนครัว) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารพิมาย โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง "พี่เลี้ยงเด็กพิการ" (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง "พี่เลี้ยงเด็กพิการ" (พี่เลี้ยงประจำห้องเรียน) รายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารดังแนบ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ(พี่เลี้ยงห้องเรียน) ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงห้องเรียน) 1 อัตรา รับสมัคร 28 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30น.-16.30น. สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามวันเวลาดังกล่าว ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (แม่บ้าน) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้สรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (แม่บ้านหอนอน) ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้สรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (แม่บ้านหอนอน) A ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึง 14 พฤศจิกายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษาและวิชาเอกหูหนวกศึกษา(ล่ามภาษามือไทย) เอกสารดังแนบ.. A ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ศิลปศึกษาและหูหนวกศึกษา(ล่ามภาษามือไทย) A ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา วิชาเอกหูหนวกศึกษา (ล่ามภาษามือ) จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. เอกสารดังแนบ
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007790