ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก การศึกษาพิเศษ หรือ หูหนวกศึกษา รายละเอียดเอกสารดังแนบ.. ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สนใจรับใบสมัครที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารพิมาย โทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 16 ,0 4421 4984 A ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอก การศึกษาพิเศษหรือหูหนวกศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล โทร 0 4421 4983 ต่อ 16 ประกาศ ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (พี่เลี้ยงห้องเรียน) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น. หรือสอบถามได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารพิมาย โทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 16 A ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถพื้นฐาน ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถพื้นฐานเข้าศึกษาในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ประจำปีการศึกษา 2562 A เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 A ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก การเงิน การบัญช ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก การเงิน การบัญชี ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562 A ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก การเงิน การบัญชี ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก การเงิน การบัญชี A ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ (งบรายจ่ายลงทุนค่าครุภัณฑ์) โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) A ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอก การเงิน การบัญชี (มีใบประกอบวิชาชีพครู) ประกาศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา วิชาเอก การเงิน การบัญชี (มีใบประกอบวิชาชีพครู) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 044214983 ต่อ 16 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010366