ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
VTR ภาพชีวิต โรงเรียนคนพิการ . A รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประจำปี 2554 รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS ประจำปี 2554 นางกัญญ์กรชวัล ชูไชยวัฒน์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประเทศด้านนวัตกรรมรและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม A รางวัลครูสอนดีและครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี รางวัลครูสอนดีและครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี A นางกัญญ์กรชวัล ชูไชยวัฒน์ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลทรงคุณค่า นางกัญญ์กรชวัล ชูไชยวัฒน์ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลทรงคุณค่า A รายงานผลการผลิตและการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มทักษะอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้แคทลียาไทยจากดินหอม ของนักเร นางวราภรณ์ ไกรคุ้ม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลจังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้จัดทำรายงานผลการผลิตและการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มทักษะอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้แคทลียาไทยจากดินหอม ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นปีที่ 9 ซึ่งได้จัดทำขึ้นมาเผยแพร่สำหรับท่านที่สนใจทั่วไป
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008809