ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

นักเรียนทั้งหมด          391 คน

นักเรียนประจำ      309 คน

นักเรียนไป-กลับ        82 คน

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา              จำนวน     289      คน

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน              จำนวน   102        คน  

                     (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2560)

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.016923