ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

นักเรียนทั้งหมด         406 คน

นักเรียนประจำ      320 คน

นักเรียนไป-กลับ        86 คน

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา              จำนวน     302      คน

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน              จำนวน   104        คน  

                     (ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2562)

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.003089