ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

  ๑.  เรือนเพาะชำ

  ๒.  บ่อเลี้ยงปลา

  ๓.  แปลงเกษตร

  ๔.  ห้องคอมพิวเตอร์

  ๕.  ห้องโสตทัศนศึกษา

  ๖.  ห้องสมุด

  ๗.  ห้องธนาคารรีไซเคิลและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

  ๘.  ห้องปฏิบัติการงานอาชีพประถมศึกษา

  ๙.  ห้องปฏิบัติการงานอาชีพมัธยม

  ๑๐. ห้องโฮมเธียเตอร์

  ๑๑. ห้อง Multipoint

  ๑๒. ห้องจริยธรรม

  ๑๓. โรงเพาะเห็ด

  ๑๔.  โรงอิฐประสาน

  ๑๕.  แหล่งเรียนรู้พืชเถาเลื้อย

  ๑๖.  แหล่งเรียนรู้ข้าวบก

  ๑๗.  แหล่งเรียนรู้พืชไร้ดิน

  ๑๘.  ลานไทรงาม

  ๑๙.  น้ำตกไทรงาม

  ๒๐.  ห้องศูนย์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

  ๒๑.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

  ๒๒.  ห้องคลินิกภาษามือ

  ๒๓.  เรือนพยาบาล

  ๒๔.  ห้องปฏิบัติการศิลปศึกษา

  ๒๕.  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.013135