ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

เอกลักษณ์โรงเรียน


 

 

“สะอาด สดชื่น สดใส”

             เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็น เป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา หรือความสำเร็จของสถาบัน โรงเรียนได้ดำเนินการระดมข้อคิดเห็นจากบุคลากร ครูในโรงเรียนเพื่อสรรหาจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นของ โรงเรียน เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน บุคคลทั่วไปและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้มาซึ่งเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ “สะอาด สดชื่น สดใส” หมายถึง โรงเรียนมีความสะอาด บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีความสดชื่น สร้างความสดใสให้แก่ผู้เรียน ผู้พบเห็นทั่วไป ส่งผลต่อจิตใจที่ดีงาม จิตใจที่สะอาด จิตใจที่สดชื่น สุขภาพกายและใจสดใสมีความสุขในการเป็นอยู่ การทำงาน เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดไว้ได้บรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี

 


 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006591