ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

  

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

  ๑. วัดแดนสงบอาสภาราม

  ๒. วัดศรีสุริโยธิน

  ๓. ตลาดนัดเซฟวัน

  ๔. ตลาดสดเคหะ

  ๕. สถานีตำรวจโพธิ์กลาง

  ๖. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

  ๗. ห้างสรรพสินค้าคลังพล่าซ่า

  ๘. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

  ๙. ร้านเสริมสวยตั๊กแตนบิ้วตี้&บาร์เบอร์

  ๑๐. วิทยาลัยสารพัดช่าง

  ๑๑. โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี

  ๑๒. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

  ๑๓. สวนจิมทอมป์สัน

  ๑๔. ทุ่งดอกเบญจมาศ วังน้ำเขียว

  ๑๕. สวนผักลุงไกร

  ๑๖. สวนสัตว์นครราชสีมา

  ๑๗. ปราสาทหินพิมาย

  ๑๘. วัดศาลาลอย

  ๑๙. ไร่ข้าวโพดสุวรรณ

  ๒๐. สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว

  ๒๑. ปราสาทหินพนมวัน

  ๒๒. แหล่งโบราณคดีบ้านธารปราสาท

  ๒๓. หอสมุดแห่งชาติมหาวีรวงค์

  ๒๔. วัดหลวงพ่อโต

  ๒๕. วัดวะภูแก้ว

  ๒๖. สถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

  ๒๗. ไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์

  ๒๘. กองบิน ๑

  ๒๙. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

  ๓๐. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

  ๓๑. โรงพยาบาลแม่และเด็ก

  ๓๒. คลินิกอบอุ่นชุมชนเคหะ

  ๓๓. สุมลไหมไทย

  ๓๔. ธนาคารออมสิน สาขานครราชสีมา

  ๓๕. ธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปักธงชัย

  ๓๖. ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดนัดเซฟวัน

  ๓๗. โรงเรียนมารีย์วิทยานครราชสีมา

  ๓๘. สนามกีฬา ๘๐ ปี

  ๓๙. มหาวิทยาราชภัฎนครราชสีมา

  ๔๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  ๔๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

  ๔๒. วัดเขาเทพบุตร

  ๔๓. สำนักงานทนายความสันติ วาฤทธิ์

  ๔๔. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

  ๔๕. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

  ๔๖. วัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมา

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011414